Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

O mně

Mgr. Simona Skřivánková

  • 1986 - absolutorium konzervatoře v Praze (ve tř. prof. L. Melkusové, R. Melmuky; dipl. práce pod vedením Mgr. L Šimkové)
  • 1994 - MC AMU (dipl. práce pod vedením Doc. A.Vlasákové)
  • 2000 - KTF UK (dipl. práce pod vedením ThDr. P.J.Skoblíka)

Hudební vývoj:

  • Zásadní vliv osobnosti - Mgr. Ludmila Šimková
  • Ambice v klavírní hře i výuce - dosahování tzv. " slyšící ruky" v duchu S.Savšinského
  • Koncertní praxe v rámci výuky na ZUŠ - sólová, komorní, korepetitorská
  • Pedagogická praxe - od r. 1986 v Praze

Pro duchovní vývoj:

  • Zásadní vliv osobnosti - Mons. Doc. ThDr. P.Jiří Skoblík - morální teolog, t.č. emeritní kanovník u sv. Víta, Václava a Vojtěcha, duchovní správce u sester karmelitek u sv. Benedikta, Hradč. nám. Spolupráce s P.J.Skoblíkem od r. 1982.
  • Náboženská pedagogická praxe - od r. 2001 u P.Marie Sněžné v Praze