Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Věroučně- mravoučné desatero P.Jiřího Skoblíka

Datum začátku: 2014/02/26 od 14:45

10 základních vět

  1.    Svět je dílem Trojjediného Boha.    ( Fundamentální teologie)

  2.    Božím obrazem a podobenstvím je člověk.   ( Antropologie)

  3.    Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu.   ( Kristologie)

  4.    Kristus nás svou obětí na kříži vykoupil.   ( Soteriologie)

  5.    Svým vykoupením nám zasloužil milost.   ( Charitologie)

  6.    Milost přijímáme skrze svátosti.    ( Sakramentologie)

  7.    Svátosti dostáváme v církvi.   ( Eklesiologie)

  8.    S milostí máme spolupracovat plněním Božího zákona.    ( Morální teologie)

  9.    Vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona je hřích.   ( Hamartiologie)

  10.   Ovocem milosti je věčný život, ovocem hříchu, věčná smrt.    ( Eschatologie )