Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro květnové hodiny biblické katecheze

Datum začátku: 2013/04/28 od 21:45

Protože 1.5. a 8.5. jsou státní svátky, sejdeme se, dá-li Pán, jen třikrát- 15., 22.a 29.5.2013.

        15.5.2013      Příprava na svatodušní svátky    J, 13-17

                                 o darech ducha ve SZ ( Iz, 11, 2-3)

                                 o úloze Ducha -J 6, 63; J 14-17

                                 plody Ducha sv.- Gal 5, 13nn - zvl 22-23


        22.5.2013     Příprava na Slavnost Nejsvětější trojice    J, 13-17

                               pojmy osoba, přirozenost ( osoba disponuje sebeuvědoměním a sebeurčením-JP II,

                                                                               přirozenost je princip činnosti- TQ )

                               Já a Otec jedno jsme - Otec je větší, než já

                               otázka největší bolesti Kristovy- rozdělení církve


        29.5.2013     Slavnost Těla a Krve Páně, aneb Boží tělo    J, 6

                               toto setkání se nekonalo pro nemoc katechetky