Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro hodiny biblické katecheze v dubnu

Datum začátku: 2013/04/04 od 23:00

Probereme zbývající čtyři svátosti

  3.4.2013 - Svátost kněžství

                     Kněžský slib a jeho obnova na Zelený čtvrtek

                      Celibát- integrální součást kněžství ( kněz- řeholník  - rozdíl)

                       Kristova upozornění tomu, kdo uvažuje o kněžství

  10.4.2013 - Svátost manželství

                     Člověk jako muž a žena

                     Kristův postoj k manželství

                     Manželský slib

                     Manželství podle sv. Pavla

  17.4.2013 -  Svátost nemocných

                         Sv. Jakub o modlitbě nad nemocnými

                         Svátost nemocných a svátost smíření- vzájemný vztah

  24.4.2013 -   Svátost smíření

                          Mt 18 -  mnohé odpuštění    

                           Mt 19 - Podobenství o nemilosrdném služebníkovi

                           Lk 15 - Podobenství o ztraceném penízi, ovečce a synovi