Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro červnová setkání biblické katecheze

Datum začátku: 2013/06/08 od 17:30

plánovaná setkání jsou 5.6., 12.6., 19.6. a 26.6.2013

        5.6.2013      Slavnosti Božího těla a Nejsv. Srdce Páně

                              tuto katechezi měli svou katechetickou praxi dva frekventanti Katechetického kurzu z KTF,

                              Tereza Kostrounová - Boží tělo a Martin Kroupa - Nejsv. Srdce Ježíšovo

      12. 6.2013      Neposkvrněné Srdce Panny Marie

                               doplnění k oběma tématům z minulého setkání

                               spojitost  Slavnosti Nesv. Srdce Ježíšova a Památky Neposkvrněného Srdce P.Marie

       19.6.2013      Příprava na Slavnost sv. Petra a Pavla

                               Protože bratr Eliáš z naší farnosti přijme 22.6. kněžské svěcení,

                               probereme otázku ceny kněžské osobnosti pro celý svět

                               v souvislosti s pohledem na sv. Petra, 1. papeže a sv. Pavla, apoštola národů

       26.6.2013        Závěrečné setkání s hodnocením celého šk. roku