Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro únorové hodiny biblické katecheze

Datum začátku: 2013/02/09 od 11:30

Společným tématem v únoru je modlitba

      21.   6.2.2013         Co je to modlitba ( m ve SZ, m v NZ ); Danielova ( Dan 9), Tobiášova( Tob 8), Annina modlitba ( 1 Sam, 1),

                                         Žalmy

                                        Jak mluví o modlitbě v evangeliu Pán Ježíš- Horské kázání( Mt, 6.-7.kap.)

      22.   13.2.2013        Popeleční středa a modlitba

                                        Modlitba Ježíšova  ( poušť, výběr apoštolů, smutek nad smrtí Jana Kř., Getsemany, Kalvárie )

      23.   20.2.2013        Velekněžská modlitba Ježíšova( J 17 )

      24.    27.2.2013       Modlitba osobní a modlitba církve

                                         Druhy obojí modlitby

 

    Z důvodu nemoci vyučující se látka 22. a 23. setkání spojí s látkou v 24. setkání.