Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata biblické katecheze pro leden 2014

Datum začátku: 2014/01/04 od 19:15

Z vánoční doby plynule přejdeme do první části LM, které končí 5.3. Popeleční středou.

 8.1.2014 - Příprava na Svátek Křtu Páně

                   Ježíšův křest Křtitelem  Mt, 3

                   Křest podle evangelisty Jana - J, 3

                   Jak Ježíš křtil- křest Duchem svatým J, 15

                  Základní teze Ježíšova křtu duchem

 (  15.1.2014   Čiňte pokání - odloženo pro nemoc katechetky

                         Horské kázání  -)

22.1.2014    Horské kázání - 1. část

                      Mt 5. kap.- první díl kázání, o kterém F.Dostojevskij řekl, že kdyby ho znali a žili všichni lidé na světě,

                                                                                                                               byl by tu ráj

29.1.2014    Horské kázání - 2. část

                      Mt 6. kap. - otázka postivosti svého myšlení, mluvení a jednání před P.Bohem,

                                           základ celého duchovního života i předpoklad vnitřního souladu sama se sebou

                    Příprava na Hromnice

                     co je to za svátek, proč jím končí upření naší pozornosti ke Kristu dítěti

                      úloha Mojžíšského zákona v životě rodičů, zvl. matky

                        ( rozdíl mezi hrdostí a pýchou )

                      smysl slavení tohoto svátku pro nás