Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Otázky pro katechumeny- svátosti

Datum začátku: 2013/03/13 od 23:15

Křest, biřmování a Eucharistie

Otázky pro katechumeny- svátosti

 

 

1. Co je to svátost? Co znamená slovo „ křest“? Co člověk ve křtu dostává?

2. Proč je křest nejdůležitější svátost?

3. Proč je člověk biřmován- co dostává a čím  je pověřen?

4. Vyjmenuj dary Ducha svatého; urči, který z nich zvlášť oceňuješ?

5. Proč je Eucharistie vrcholná svátost, ke které vše směřuje?

6. Vyjmenuj 3 důvody, pro které máme přijímat Eucharistii (- jak o tom Pán Ježíš mluví)!