Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Otázky pro katechumeny- Krédo

Datum začátku: 2013/01/15 od 20:45

Samostatně vypracujte a osobně předejte vyplněné, nebo pošlete mailem - simsk@email.cz

Krédo – otázky pro katechumeny

1. Stvořitel nebe a země… - co znamená stvořit? Můžeme o člověku říci totéž, nebo je třeba

                                               použít jiné sloveso?

2.   Zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem… - Kde o příchodu Krista na svět čteme?

      Vysvětli výraz „ Vtělení „ -  kdy ho slavíme?

3.    Čím se odlišuje konec života Krista na zemi od konce života jiných lidí?

       Kdy tuto skutečnost oslavujeme? Co znamená slovo evangelium?

4.     Co nám nabízí Ježíš za novou hodnotu, kterou nikdo jiný dát nemůže? Skrze co?

5.     Jaké druhy křtu znáš? Skončí tvůj život smrtí, nebo ještě něco očekáváš?