Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Otázky pro katechumeny- Desatero

Datum začátku: 2013/01/22 od 11:15

Odevzdejte vyplněné, prosím, do konce ledna.

Otázky pro katechumeny- Desatero

 

 

1. Jaký je vztah mezi Krédem a Desaterem?

2.   Jaký hlavní význam má první deska Desatera? Ve zkratce charakterizuj tato přikázání.

3.   Jak se staví Pán Ježíš ke druhé desce Desatera? Uveď příklady.

4. Co považuješ pro druhou desku Desatera za nejdůležitější ( pro všechna její přikázání) ?

5.  Jak Pán Ježíš hodnotí přikázání Mojžíšského zákona? Vyslovil vlastní přikázání?

     Jaké je přikázání Otce?