Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Modlitba - otázky pro katechumeny

Datum začátku: 2013/02/19 od 11:45

Pokud možno uveďte i biblické místo- knihu, kapitolu, verš

     

1.  Co je to modlitba? Které modlitby znáš? Která je uvedena, či převzata( alespoň zčásti) z Písma?

2.   Vysvětli prosby  - posvěť se jméno tvé

                                   - přijď království tvé

3.   Na které modlitbě Pánu Ježíši nejvíc záleží? A proč?

4.   Jaké podmínky splňuje modlitba, kterou si přeje Pán Ježíš?

5.   Urči nedůležitější modlitbu, kterou koná celá církev při společenství lidí

6.   Jaký okamžik při mši svaté je objektivně nejcennější- a proč?