Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Horské kázání - otázky

Datum začátku: 2014/02/11 od 22:15

Pro všechny, kteří chtějí mít ucelený pohled na to, co Pán Ježíš kázal (opakování nejdůležitějších otázek, kterými jsme se při hodinách biblické katecheze zabývali).

1. Jaká byla první věta, kterou Pán Ježíš opakoval po Janu Křtiteli a která zahajovala jeho veřejné působení? Co znamená - vysvětlete ji svými slovy. Co znamenala v ústech Jana Křtitele a co v ústech Pána Ježíše?

 2.  Kde najdeme Horské kázání- ve kterém evangeliu, ve kterých kapitolách?

     Charakterizujte nejkratším možným způsobem každou z kapitol.

  3.  Vyjmenujte blahoslavenství. U kterých dvou je řečeno vyústění- jejich JE nebeské království? Co znamená „ být chudý v duchu“ ?

 4.   Napište charakteristický začátek Ježíšovy opakující se věty ohledně M. zákona v 5. kapitole sv. Matouše. Co je z těchto uvedených příkladů Pána Ježíše nejtěžší požadavek?

 5.   Co považuje Pán Ježíš u modlitby, prokazování dobra a postu za nejdůležitější? Co mají učedníci hledat především?

  6.   Co mají společného slova o úzké cestě a postu?

  7. Jaké základní poučení je v závěru Horského kázání a jakým podobenstvím je přiblíženo?

 8. Co považujete za nejtěžší požadavek Horského kázání a co se vám nejvíc líbí, okouzluje vás?