Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Aktuální informace

Datum začátku: 2017/09/05 od 06:00

Pro zájemce o katolické náboženství a jeho výuku u P.Marie Sněžné v Praze

  Výuka římsko- katolického náboženství pro mladší děti, kteé se připravují na 1. sv. přijímání je ve středu od 15,45 hod do 16,30 hod ve farní místnosti.

Výuka dětí, které vloni přistoupily k 1. sv. přijímání je ve středu od 16,30 hod do 17,15 hod ve farní místnosti.

Výuka dospívajících dětí- od 4. tř.- do 9. tř. ( možno do 18 let ) je ve farní místnosti od 17,15 hod do 18,00 hod.

 Výuky se mohou zúčastnit  i rodiče dětí- všichni jsou vítáni. 

 

   Hodiny biblické katecheze pro dospělé začínají na faře ve středu 6..9.2017, v 19,00 hod. Předpokládaný závěr setkání bývá kolem 21 hod.

  Účastníky setkání mohou být všichni, kdo mají zájem o římsko- katolické náboženství, rovněž dosud nepokřtění, i ti, kdo o křtu zatím neuvažují.