Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

sobota, Svátek Povýšení sv. Kříže, 14.9.2019, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2019/09/14 od 11:15

Kristův kříž

   Kříž, jehož povýšení dnes slavíme, byl Kristem proměněn z nejkrutějšího a nejstrašnějšího způsobu usmrcení, jak napsal proslulý římský politik Marcus Tullius Cicero, na předmět nejhlubší úcty, patrné v nejrůznějších křesťanských projevech (výtvarném, literárním i dramatickém). 

   Připomeňme si pohled na kříž Romana Guardiniho, italsko-německého myslitele. Ve své hlavní knize „Pán“ píše při zamyšlení nad Horským kázáním u sv. Matouše, že Ježíš očekával při svém zvěstování Božího království, které se přiblížilo, že jeho poselství přijme Izrael s vírou a láskou, kterými Boží Duch promění život lidstva na zemi, jak o tom kdysi prorokoval prorok Izaiáš (11.kap.)

   Izrael však ve své většině Kristovo poselství nepřijal a Pán Ježíš viděl, že k proměně života lidstva bude zapotřebí nastoupit cestu smírné oběti („jdeme do Jeruzaléma“). Ke slovu přichází kříž, který je vlastně náhradním programem, plným bolesti, když původní nabídka Izraeli selhala. Není tedy od počátku plánovanou Boží cestou pro lidstvo. Tím větší musí být naše vděčnost za takové rozhodnutí.