Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Neděle- Svátek sv. Rodiny, 29.12.2019, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2019/12/29 od 08:15

Kázeň

   Nepřipadá vám divné, že se v úvodní mešní modlitbě dává svatá rodina za příklad? Když vydal římský císař Augustus nařízení, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu, znamenalo to pro sv. Josefa odebrat se z galilejského města Nazareta, kde pobýval, do judského města Betléma, kam příslušel. Přitom musel čelit třem nesnázím: Judsko leželo výš než Galilea, musel tedy cestou stoupat do vrchu, což – zde je druhá nesnáz - znesnadňovalo přesun jeho jemu zasnoubené ženě, protože byla v požehnaném stavu.

   Nezapomeňme na třetí nesnáz: pro členy vyvoleného národa nebylo samozřejmostí pohybovat se po vlastní zemi podle pohanských povelů. Nezbylo než poslechnout s trpce prožívaným ponížením. Otázku ubytování v Betlémě známe jako vděčné téma chudoby.

   Náš profesor NZ Jan Merell zdůrazňoval, že chlév a jesle vysvětlovalo přeplněné město sčítáním, nikoliv nedostatkem příslovečné orientální pohostinnosti. Záhy dostal Josef ve snu další pokyn: - uteč s matkou i dítětem do Egypta - . To znamenalo uprostřed noci vstát a vzít nohy na ramena.

   Svatá rodina byla vystavena ještě jedné zkoušce: 12letý chlapec byl po pouti v Jeruzalémě hledán rodiči tři dny, než ho nalezli. Místo omluvy se dočkali pokárání.

       V čem spočívá příklad sv. rodiny v každodenním životě? V kázni i vůči nepříjemnému a nepochopitelnému nasměrování každodenního života. Aby taková slova nebyla laciná, musí se opřít o zkušenost, jakou měla naše generace. Ke konci války jsme zažili letecké poplachy. Když hlásila siréna bezprostřední nebezpečí, chovali jsme se jako svatý Josef.