Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

neděle- Svátek křtu Páně, 12.1.2020, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2020/01/12 od 08:15

Inaugurace

   Sotva přijdeme na svět, závisíme na přijmu látek ze zevního světa a to dvojím způsobem: ústy polykáním a kůží omýváním. Je množství látek, které si člověk dovede opatřit sám. Že je na počátku života ideálním příkladem mateřské mléko a koupání novorozeněte, ví každý. Nejsou však jenom látky, získávané lidským přičiněním, nýbrž také látky, které jsou sice člověku nedostupné, ale nabízené jako projev přízně od Boha. Tím se dostáváme k požívání nebo omývání v duchovní sféře. Také zde máme mnoho příkladů, především křest a eucharistii.

    Samozřejmě ke konzumentům darů shůry tak či onak patřil také Izrael. Tím, že se pohyboval v horkém podnebí, stala se pro něho nezbytným obmytí a zahnání žízně, nyní už uvažované jako cosi, co patří do vyššího světa formou rituálního očišťování a přijímání potravy a nápojů, pozvednutých do posvátné sféry.

   Postavme se nyní na břeh Jordánu a poslouchejme kázání svatého Jana Křtitele. Rozhodující součást jeho vystoupení představuje hrozba blížícího se Božího soudu. Na to mají Janovi posluchači odpovědět kajícím smýšlením, manifestovaným navenek přijetím křtu pokání, čili vodou v posvátné službě.

   Mezi diváky a posluchače, stojící na břehu řeky, přichází také Ježíš, rozhodnutý dát se s ostatními lidmi pokřtít. Prvotní církev s tím měla dva problémy: jak to, že se vyšší Ježíš podrobuje přijetím křtu nižšímu Janovi? Nemělo by to být obráceně? Druhým problémem bylo, že se bezhříšný Nazareťan staví do řady s hříšníky. Není to nezasloužená pohana? Dnes, kdy křesťanská víra prošla věky, bychom na takové rozpaky odpověděli: nebeský Otec si přál takto uspořádat inauguraci Mesiáše a ta je vlastně hlavním námětem dnešního svátku.