Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

24.neděle v LM, 15.9.2019, Mons. P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2019/09/15 od 08:30

Odpuštění časných trestů

   Po dnešním dlouhém evangeliu nechť následuje krátká promluva. Shrňme ji do výzvy: - ať se kající hříšníci bojí víc lidí než Boha- . Při radikální změně smýšlení Bůh odpouští a zapomene, co se provedlo, zato lidé často přiznávají, že odpouštějí, ale nezapomenou.

   Problém je ovšem v tom, umět se maximálně distancovat od minulých chyb, což není snadné. Nedokonalé odpoutání je sice pro odpuštění dostatečné, ale zbytek neodpoutání vede k tzv. časným trestům za již odpuštěné hříchy, což není nic jiného, než způsob, jak zbavit bývalého hříšníka malého a popíraného sklonu se ke hříchu vrátit.

   Tím se dostáváme k odpustkům, umožňujícím vymazání tohoto sklonu jednoduchým způsobem. Způsobily sice církvi ostudu, ale byly původně geniální smělostí sv. Františka z Assisi, ke které podle legendy Pán Ježíš sice zdráhavě, ale přece jenom přikývl. Neměli bychom vlivem nepřátel církve jít kolem nich bez povšimnutí nebo dokonce s pocitem trapnosti.