Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

23.neděle v LM, 8.9.2019, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2019/09/08 od 08:15

Řád dober

   Co to znamená klást otce nebo matku až na druhé místo? Ježíšův požadavek nijak nesnižuje úctu a lásku rodičům, jak žádá 4. přikázání, ale srovnává jejich cenu s cenou Božího Syna, ke kterému dotyčný přichází. Dojde - li k nutnosti volby -buď anebo-, má Boží Syn přednost. Tím nám Evangelium staví před oči tzv. řád hodnot, což je stupnice, na které stojí výš Tvůrce než tvor. Stupnice se však týká také celého křesťanského učení.  

   Vše je v něm pravdivé, ale není stejně blízko k základu, kterým je učení o Nejsvětější Trojici a o osobě a dílu Ježíše Krista.

   Na 2 vat. sněmu bylo v dekretu o ekumenizmu stanoveno: existuje řád pravd katolického učení (čili stupnice závažnosti) vzhledem k jejich různé spojitosti se základem křesťanské víry. To naznačuje, že umístění uvedené zásady do dekretu o ekumenizmu přispívá ke sblížení různých křesťanských vyznání, což odpovídá Ježíšovu přání a touze.

   Ke slovu však má přijít také jedinec s vlastní duchovní cestou. Existuje úžasné bohatství lidských osudů z hlediska probuzení a rozvoje života z víry. Nezůstaňme jenom u životopisů svatých, jakoby řadový křesťan vedl nezajímavý život. I u posledního křesťana se uplatňuje tzv. existenciální řád hodnot. Někteří jsou přitahováni k Srdci Páně. U jiných je těžištěm Panna Maria nebo církev. Naproti tomu někdo zapomíná na anděla strážného nebo používání svátostin. To neznamená, že by jim některé body nauky nic neříkaly, ale obsah víry není jedincem prožíván stejně intenzivně. Jsou náměty, které určitému člověku vždy znovu působí duchovní radost. Můžeme říci, že stojí hodně vysoko na subjektivní stupnici řádu hodnot. Proč ne?