Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

22.neděle v LM, 1.9.2019, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2019/09/01 od 08:15

Poučení hostů

   Všimněte si jednotlivých detailů evangelia. Ježíš byl pozván na hostinu. To byl obvyklý projev uznání vynikajícímu kazateli v sobotní synagóze. Hostitelem byl společensky i myslitelsky přední muž farizejské strany. Další věta EV odhaluje pravý důvod pozvání. - Přítomní si na něj dávali pozor -. Důvodem byly diskutabilní myšlenky, pronesené při synagogální řeči, případně už z dřívějška pověst Kristova jako kontroverzního rabína.

   Zvykem bylo, že nejpřednější hosté přicházeli nejpozději. Protože si Ježíš všiml, jak si postupně přicházející hosté vybírají přední místa, odpovídající přednímu postavení ve společnosti, musel být přítomen poměrně brzy před zahájením vlastní hostiny. Nechtěl tedy hrát roli jednoho z nejvýznamnějšího z hostů, přicházejících naposledy. Můžeme však považovat za vyloučené, že na chování hostů reagoval káravým poučením o povyšování.

   Děj se odehrával asi takto. Hostitel, který si na Ježíše dával největší pozor, musel nazaretského hosta vybídnout k nějakému poučení, o kterých už jistě slyšel a z nichž se jeho farizejskému přesvědčení leckterá nezamlouvala. Podtext mohl být lehce ironický a ostatní hosté tajně přizvukovali. To byl sice hostitelův skrytý, ale přesto poznatelný útok. Třebas nadhodil: - jaké poučení nám ohledně Božího království, o jehož příchodu tak často mluvíš, nabídneš? Vždyť vidíš, jak jsou všichni hosté dychtiví vyslechnout, jak se mají zachovat, aby do něho skutečně vešli. -

   Tím vytvořil prostor pro Ježíšův protiútok. Nyní už mohl pronést své poučení o vybírání předních míst. Zmínka o chvalitebném ponižování by nás mohla zmást. Existuje totiž tzv. „hrbatá pokora“. Slova „Kdo se ponižuje“, musíme chápat takto: - kdo úspěšně čelí odvěkému lidskému sklonu vidět se před druhými lepším, než skutečně je. To však neznamená snižovat se pod svou skutečnou úroveň, nýbrž usilovat o pravdu svého já.

   Kdyby mezi námi byl nejlepší současný hokejový brankář, nebylo by správné, kdyby se ponižoval pod svou
úroveň. Řekne - li ano, jsem nejlepší brankář, nepovyšuje se, ale konstatuje, jak se věci mají. Jistě jste už slyšeli o větě - pokora je pravda- .

   Když odpověděl na otázku, jak se mají hosté zachovat, aby do Božího království vešli, obrací se na hostitele. Vyzval ho, aby přijímal na hostinu žebráky a mrzáky, nikoliv přátele a bratry. Tím by vlastně kritizoval své pozvání Martou a Marií. Pravý smysl Ježíšových slov je neřídit se na cestě do Božího království zásadou dávám, abys dal, čili – jak říká EV – jinak hledám lidskou, nikoliv božskou odměnu.