Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

21.neděle v LM, 25.8.2019, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2019/08/25 od 08:15

Těsná brána, peklo

   Otázka, kterou v evangeliu kdosi položil Kristu, „je málo těch, kdo budou spaseni?“, je sice všetečná a nerozumná, ale na jejím pozadí se skrývá možnost věčného zavržení, líčeného v Písmu rozmanitým způsobem, i když Langer Fuchs upozorňuje, že by mobilizování většího strachu z nemilosrdného ďábla než z milosrdného Krista bylo pastoračně nezodpovědné.

   Učení o pekle je vlastně dokladem o lidské svobodě, které si všichni tolik vážíme, která je však tentokrát namířená proti otevřené Boží náruči, kterou někdo odmítne. Už v křesťanském starověku se k tomuto učení různě stavěly dvě geniální postavy, Origenes jako mluvčí eschatologického optimizmu a Augustin, mluvčí eschatologického pesimizmu. Proto si v té věci musíme pomocí církve, rozjímající o řadě příslušných biblických míst, udělat jasno.

   Její závazné učení můžeme shrnout do tří bodů: existuje možnost zavržení zemřelého člověka. Toto zavržení je věčné. Dochází k němu ihned po smrti. Přibližme si tuto nauku tím, že každý člověk je na prahu smrti  konfrontován s hodnotou svého uplynulého života a vidí - li jeho zaviněnou nevydařenost, dostává možnost ji odvolat. Tajemství lidské svobody spočívá v tom, že někdo toto odvolání odmítne v jakémsi démonickém vzdoru, který může dřímat na dně duše. Přitom už zemřelý neexistuje v prostoru a času, nemá tedy cenu ptát se - kde to bude a jak dlouho to bude -. Proto můžeme říci s kard. Ratzingerem, že by bylo naivní chtít si Boží zjevení o možnosti duchovního ztroskotání lidské bytosti přiblížit pozemskou zkušeností, která by dala věčnému zavržení sotva snesitelnou podobu.

   Ačkoliv by leckterý současný kazatel nikdy k tomuto námětu nesáhl, je zmíněné učení jednou z forem, jak vybízet člověka, aby bral svůj pozemský život přiměřeně vážně. Vraťme se ještě jednou na začátek. Pán nám radí: -usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi. Nebuďte příliš tělnatí a nenoste sebou množství kufrů-. Zamyslete se, prosím, nad symbolickým významem tělnatosti a množství zavazadel, se kterými se chceme protlačit těsným prostorem.