Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

2.neděle v LM, 19.1.2020, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2020/01/19 od 08:15

Vlastník nebo obdarovaný

   Už několikrát jsem četl v tisku výraz - vlastníci pravdy - . Jedná se o kritiku věřících lidí, přesvědčených, že pravda je jejich majetkem a jsou na to náležitě hrdí. Doporučil bych jiné označení: - obdarovaní pravdou - . Asi nedá moc práce ujasnit si, že Boží bytost je lidskému poznání nedostupná. Láska Boží si však nechce hrát na schovávanou. Ráda tedy sdělí, co je lidem ku prospěchu i z oblasti, kam nedosáhnou. Jak to ale lidstvu sdělí a komu to sdělí? Pro otázku JAK používá Bible výraz znamení. Ježíš byl znameními proslulý a jeho diváci nepochybovali, že přicházejí shůry. Za vrcholné znamení bylo vždy považováno jeho vzkříšení. Pro otázku KOMU se dozvídáme o vyčlenění skupinky lidí, která bude adresátem božských sdělení. Tyto lidi vidíme v družině kolem Petra, kterého Ježíš pověřuje 3x pasením stáda. Tato družina se v dějinách občas scházela, aby naslouchala šepotu Ducha svatého. Dělo se to a dosud se to děje na církevních sněmech. Pro získávání ústředních pravd křesťanské víry byla nejdůležitější setkání a naslouchání Duchu na sněmech ve 4. a 5. století. Odtud se sdělené pravdy rozšiřovaly po celé církvi. Není vhodné, aby se Petrova družina nazývala vlastníky pravdy, nýbrž obdarovanými božskou pravdou. Na poznání, které takto přijali, pak stavěla další staletí, například shůry sdělený Ježíšův profil: jedna osoba, dvě přirozenosti, božská a lidská. Co bylo družině kolem Petra sděleno, museli lidsky vhodným způsobem formulovat a tak vznikaly články víry, které si připomínáme každou neděli recitací - Věřím v jednoho Boha - . Uveďme si příklad akcentování určité pravdy jako Bohem zjevené, která se tak stala vlastnictvím věřících v tuto skutečnost. 1.10.1950 prohlásil Pius XII., že definuje jako Bohem zjevené dogma o nanebevzetí Panny Marie. Jiný příklad z nedávné doby nás upozorňuje, že by nebylo správné  opravovat nevhodným způsobem původní formulace Petrovy družiny: Sv. Pavel VI. odmítl přeformulovat původní znění dogmatu o eucharistii jako zamlžování zjevené pravdy. Kritika výrazu vlastníci pravdy ve smyslu obdarovaní bychom mohli hodnotit jako nevděk vůči Boží péči poučit člověka o tom, co je potřebné k dosažení věčného cíle.