Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

14.neděle v LM, 5.7.2020, Mons.P.Jiří Skoblík

Datum začátku: 2020/07/05 od 07:00

Sóma a sarx ( Tělo ano- či ne? )

TĚLO – ANO ČI NE?

  V dnešním druhém čtení používá svatý Pavel šestkrát slovo „tělo“ a pojímá ho spíš kriticky. Před časem jsem byl na přednášce dnes již zesnulého profesora, který litoval, že se rané křesťanství nakazilo bacilem (neo)platonizmu. Podle něho se člověk smrtí zbaví přítěže, působené jeho tělem a duch je osvobozen. Profesor litoval této skutečnosti oprávněně, protože pro křesťanství, vzešlé z židovských kořenů, člověk bez těla není člověkem, i kdyby jeho duch směřoval k nebi. Samozřejmě byl už dávno tento omyl odstraněn.

   Nechme otevřenou otázku, na co Bůh při vzkříšení těla na konci času u spaseného člověka naváže, aby byla s pozemským člověkem zachována totožnost.  Pamatujme na toto: nemálo lidí si myslí, že člověk něco JE (duch) a něco „pouze“ (tělo); Na základě různých zkušeností s tělem (smrtelností, nemocemi, invaliditou, ale i únavnou prací, bolestmi různého druhu včetně ztráty milované osoby, ale také sžíravým pocitem viny) může dospět k jeho pohrdání a touze se ho zbavit.

   Tak však nesmýšlí velká biblická tradice, podle které Bůh stvořil člověka jako muže a ženu s nejrozmanitějšími projevy jejich lidství, což platí nedělitelně jak o duchu, tak o těle v jejich bytí i konání, ve vztahu k Bohu i sobě samému, k druhým lidem i k přírodě (prostředí).

   Velmi zajímavým jevem je v této souvislosti askeze, která se zdánlivě snaží zkrotit pouze tělo, ale ve skutečnosti zasahuje obě složky člověka. Půst nejrůznějšího druhu může mít cenný výchovný význam, ale neměl by být zdravotně škodlivý, jak se často stávalo i stává. Psychologie radí nahradit tzv. železnou vůli působivými motivy pro žádoucí jednání, a těch nabízí evangelium požehnaně (jak by v mé situaci jednal Ježíš, jehož příklad je pro mne rozhodující nejen z poslušnosti, ale také pro okouzlení). 

  Jak s tím vším souvisí šestkrát citované tělo u svatého Pavla? List Římanům byl původně psán řecky a řečtina má pro tělo dva výrazy: negativní sarx a neutrální sóma. V textu, o kterém jednáme, se střídají podle postupu Pavlova myšlení oba výrazy: „bratři, vy žijete ne podle sarx, nýbrž podle Ducha. Ten, který vzkřísil Ježíše, probudí i vaše sóma. Nejsme vázání povinnostmi k sarx, že bychom museli žít, jak chce sarx. Žijete - li totiž, jak chce sarx, musíte umřít; jestliže s pomocí Ducha ničíte záludnosti sóma, budete žít (řecké výrazy jsou uvedeny v nominativu). Pavel tedy nepopírá tělo jako podstatnou část člověka (= sóma);  pouze o něm píše, že je často zdrojem hříchu (=sarx). Čeština toto neumí rozlišit.

   NB. Ve stěžejních slovech mše sv. TOTO JE MÉ TĚLO výraz tělo je zástupným termínem za JÁ, čili za Ježíšovu osobu.