Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Hudební setkání k poctě sv. Cecílie,patronky hudby, 19.11.2013

Datum začátku: 2013/11/19 od 18:00

Nejzdatnější žáci z naší třídy a hosté zahájili koncertní sezónu tohoto šk. roku.

HUDEBNÍ   SETKÁNÍ   S  ŽÁKY   MGR.   SIMONY   SKŘIVÁNKOVÉ   A   HOSTY

     Úterý, 19.11.2013, v 18,00 hod                       sál ZUŠ, Nad Alejí 28, Praha 6, Petřiny

1.    To je zlaté posvícení                           4 ručně

       Šel tudy           

       Prvouka: Spi, děťátko, spi 

                      Okolo Jarošova                                                                      Tomáš  Novotný  j.h.                                                                                                                                                                                                                                                            

2.    AE I.- č. 4 –E.Gněsina                                          Vojtěch Novotný  1. roč.                                                                          

        Kočka leze dolů                                4 ručně

        S.Prokofjev: Kočka a zloděj                   „-„                                       bratři  T. a V. Novotných

3.     AE I. – č- 7- J.Blatný

        D.G.Türk: Árie

        Improvizace: Pohádka o housenkách

       J.Thompson: Východ slunce             4 ručně                            Josefína Vopařilová   2. roč.

4.    AE I – č. 26 – C.Germer

       G.F.Telemann: Allegro C dur

       J Matásek: Stará fotografie                                                                 Evelína Stará    2. roč.

5.   W.A.Mozart: 1. věta ze Sonáty F dur – Allegro                         Kristýna Šimůnková   6. roč.

6.    J.S.Bach: Preludium c moll č. 2 z Malých preludií

       W.A.Mozart: Rondo D dur ze 3. Vídeňské sonatiny                        Moira Skopljak  7. roč.

7.   T.Haslinger: Rondo G dur

       Kl. Slavický: Etuda č. 2                                                                       Rozálie Stárová   7. roč.

8.   Kl. Slavický: Etudy č. 1, 12                                                                 Viktorie Stárová   IV. roč.

9.   J.Haydn: Klávesová sonáta h moll, 3. věta- Presto                            Václav Horký   II. roč.

                                                                                                                 žák třídy Karla Malého

                                                                       X  X  X